SERVICE

Hos oss är kunden alltid i fokus

Vår strävan är att ta hand om aggregatet och våra kunder under hela aggregatets livstid. I vår verkstad kan vi erbjuda underhåll, service och reparationer av högsta klass.

Effektiv kyla är vår specialitet

Utöver aggregat kan vi hjälpa till med ett antal produkter, som säkerställer och effektiviserar kyl- och frystransporter. Vi kan leverera energidraperier och luftcirkulationsväggar som bevarar kylan och ger bättre luftcirkulation i skåpet och därmed säkerställer bättre och jämnare temperatur i lastutrymmet.

Temperaturskador?

Det händer att det uppstår temperaturavvikelse på transporterat gods. Beroende på kvalitén på utförd temperaturregistrering under transporten, bistår vi med att reda ut orsaken till temperaturreklamationen, som kan vara:

  • Felaktig godstemperatur vid lastning
  • Felaktig lastning i skåpet
  • Felaktig luftcirkulation
  • Aggregatet har varit avstängt under vissa perioder
  • Lastning av olika produkter med olika temperaturer
  • Bristande prestanda på skåp och/eller aggregat
  • Funktionsproblem med aggregatet
  • Felaktig kontrollmätning vid mottagandet

I de allra flesta fall kan en säker orsak till reklamationen fastställas.

Samarbetspartners

Växjö Transportkyla AB (Generalagent för Mitsubishi)
www.vaxjo-transportkyla.se

Hultsteins Sverige AB
www.hultsteins.se

Schmitz Cargobull Sverige AB
www.cargobull.com

PS Energi AB
www.psenergi.se

Lumikko AB
www.lumikko.com

Färdskrivarbolaget Sverige AB
www.fardskrivarbolaget.se