VÄLKOMMEN TILL HBG TRANSPORTKYLA

Vi är specialister på service och reparation av kylaggregat

HBG Transportkyla är ett modernt verkstadsföretag som framförallt arbetar med montering, service och underhåll av kylaggregat för transportindustrin. Våra kunder är:

  • Åkerier och speditörer
  • Försäkringsbolag
  • Leasingbolag

Vi är en oberoende serviceverkstad till samtliga på marknaden förekommande kylaggregat. I dagsläget är vi auktoriserad verkstad för Mitsubishi samt Hultsteins kylaggregat.

JOUR

KVALITET

ERFARENHET